Momsrefusjon kan ta lang tid!

Noe som skremmer mange fra å importere bil privat er håndteringen av den utenlandske momsen. I denne artikkelen tar vi en kikk på fallgruvene som kan oppstå i denne forbindelse.

Dette er en artikkel skrevet opprinnelig i august 2010, men den er like aktuell den dag i dag!

Når man kikker etter bil i utlandet er det alltid det gunstigeste å finne biler med refunderbar moms. Dette betyr at bilen har vært registrert hos et firma i det landet den har gått i siden den var ny, og når den blir eksportert ut av EU (til f.eks Norge) kan forhandler selge denne bilen netto  Måten dette foregår på er litt forskjellig. Noen forhandlere kan akseptere at moms blir utelatt om man benytter et fraktselskap som utsteder speditørgaranti. Dette betyr at transportselskapet står ansvarlig for at eksporten blir gjennomført. Men vår erfaring (og dette gjelder hovedsaklig Tyskland) er at forhandler som regel vil selge bilen brutto (altså inkl tysk mva) for deretter å refundere denne når alle papirene er på plass.

I juli 2009 ble det innført en viktig endring i forbindelse med eksporthåndtering i Tyskland. Før denne dato fikk man med seg et "Ausführerklärung" som var et eksportpapir som ble stempla hos lokal toll hos selger og som du måtte sørge for å få stempla ved EU's yttergrense (f.eks Kiel eller Svinesund). Når dokumentet var ferdig stempla fikk du dette med deg og kunne sende det tilbake til selger, gjerne med kopi av norsk vognkort, for at forhandleren skulle ha dokumentasjon på at bilen ble eksportert. Med endringen som ble gjort i 2009 forsvant dette dokumentet, og det ble erstatta med noe som kalles "Ausfuhrbegleitdokument". Dette er også et utførselspapir, men forskjellen her er at dette pairet ikke blir stempla ved EU's yttergrense.

Det som skjer der er at tolleren scanner papiret og legger inn i datasystemet at bilen blir eksportert. Dermed får selgers lokale tollkontor en melding om dette og de utsteder videre en "Ausgangsvermerk" som igjen blir sendt til forhandler elektronisk. Det eneste du som kjøper normalt sett trenger å gjøre da er å sende en kopi av norsk vognkort og din bankinformasjon til forhandleren og vips skal alt være i orden! En av de store fordelene her er at dette går raskt, normalt sett har selger bekreftelsen fra tollen om at bilen er eksporter i løpet av en uke eller to!

Importerbil har henta mange biler etter at de nye reglene har blitt innført, og vi har opplevd mye rart i denne forbindelse. På det raskeste har det tatt en uke fra vi forlot EU til pengene var på konto, på det verste har samme prosedyre faktisk tatt 7 måneder! Men her er det viktig å si at i de aller, aller fleste tilfellene så har mva blitt betalt tilbake innen en måned!

Vårt råd er derfor:  Forsøk først å kjøpe bilen netto fra forhandler (speditørgaranti kan utstedes fra speditør selv om du velger å hente bilen selv). Er ikke forhandler villig til å selge bilen netto så er det veldig greit å få med i salgskontrakten at utenlandsk mva blir refundert senest innen 4 uker (med spesifisert beløp). Her kan det også være greit å få bekrefta av selger at han kjenner til rutinen rundt behandling av utførselsdokumentet, og hvilke andre papirer han trenger (som f.eks kopi av norsk vognkort).

Om Importerbil

Importerbil.no er en side der folk som har interesse for bilimport skal finne informasjon som er av betydning. Vi har også et diskusjonsform der man kan dele erfaringer gjort med forhandlere utenlands og dele informasjon om gode kjøp. I tillegg til dette tilbyr vi bistand og rådgivning for kunder som ønsker å importere bil.

Hva vi tilbyr

* Importbistand:
   - Inkl frakt
   - Inkl frakt og registrering
* Tilretteleggelse for selvhenting
* Prisberegning
* Valg av ordinær/alternativ beregning
* Nettokjøp av bil utenlands

Erfaring med import siden 2006!