Nye satser for bruksfradrag

2010 BMW M3 er blant bilene som får en markant nedgang i avgifter.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det vedtatt nye satser for bruksfradrag til engangsavgiften. Endringene gjelder for biler mellom 5 og 18 år.

 

De nye satsene er som følger:

 Alder Nåværende sats Ny sats
1 mnd  2% 2%
2 mnd 4% 4%
3 mnd 6% 6%
4 mnd 8% 8%
5 mnd 10% 10%
6 mnd 12% 12%
7 mnd 14% 14%
8 mnd 16% 16%
9 mnd 18% 18%
10 mnd 17% 17%
11 mnd 18% 18%
1 år 19% 19%
1 år og 2 mnd 20% 20%
1 år og 4 mnd 21% 21%
1 år og 6 mnd 22% 22%
1 år og 8 mnd 23% 23%
1 år og 10 mnd 24% 24%
2 år 26% 26%
2 år og 6 mnd 30% 30%
3 år 33% 33%
3 år og 6 mnd 37% 37%
4 år 40% 40%
4 år og 6 mnd 44% 44%
5 år 47% 50%
5 år og 6 mnd 51% 54%
6 år 55% 58%
6 år og 6 mnd 59 62%
7 år 62% 66%
7 år og 6 mnd 66% 70%
8 år 69% 74%
8 år og 6 mnd 73% 78%
9 år 76% 82%
10 år 78% 90%
11 år 80% 91%
12 år 82% 92%
13 år 84% 93%
14 år 86% 94%
15 år 88% 95%
16 år 89% 90%
18 år 90% 98%

 

Som man ser av tabellen er den største forskjellen på biler som er ti år gamle. Der får man med ny tabell hele 12% høyre bruksfradrag enn i dag. Også biler mellom 11 og 18 år får en markant økning i fradrag, og spesielt biler med høye avgifter vil være de som får størst utslag. Noen eksempel finner man i denne artikkelen fra bilbransje24.no!

Endringene vil tre i kraft 01.07.2020.

 

 

Om Importerbil

Importerbil.no er en side der folk som har interesse for bilimport skal finne informasjon som er av betydning. Vi har også et diskusjonsform der man kan dele erfaringer gjort med forhandlere utenlands og dele informasjon om gode kjøp. I tillegg til dette tilbyr vi bistand og rådgivning for kunder som ønsker å importere bil.

Hva vi tilbyr

* Importbistand:
   - Inkl frakt
   - Inkl frakt og registrering
* Tilretteleggelse for selvhenting
* Prisberegning
* Valg av ordinær/alternativ beregning
* Nettokjøp av bil utenlands

Erfaring med import siden 2006!