Momspapir og behandling av dette

Til tross for at denne endringen trådte i kraft for snart 10 år siden er det fremdels usikkerhet knytta til hvilke papirer som benyttes i forbindelse med eksport ut av Tyskland. I den forbindelse tar vi frem en artikkel skrevet i november 2009!

Fra 01.07.2009 har måten man håndterer eksportpapirer fra Tyskland blitt forandra til en lettere og mer dynamisk metode.

Tidligere har vi vært vant med Ausfuhrerklärung når vi har henta biler i Tyskland. Dette dokumentet har blitt stempla hos selgers lokale Tollsted og deretter på det tollkontoret om ligg ved EU's yttergrense. Videre har man vært nødt til å sende dette dokumentet i orginal til selger for at vedkommende skal få refundert mva fra staten.

Nå er rutinen litt annerledes. Det har blitt inført et dokument som kalles "Ausfuhrbegelitdokument" (underst i artikkelen ligger et eksempel på et slikt dokument). I utgangspunktet ser dette dokumentet ganske likt ut sammenlignet med Ausfuhrerklärung, men det er en viktig forskjell. Dette dokumentet skal behandles elektronisk, så det som skjer når du kommer til EU's yttergrense er at tollen scanner papiret og legger det inn i en felles database. Når dette skjer vil selger få en bekreftelse på dette og han kan få tilgang til det scanna dokumentet via sitt lokale tollkontor. På den måten sikrer man at prosessen går raskere og er sikrere enn den gamle metoden var.

For de som kan tysk står det mye god informasjon om Ausfuhrbegleitdokument og bruken av dette her.