Å gjøre feil ved innførsel til Norge kan bli kostbart!

Halden Tingrett avsa dom i en sak mellom en bilforhandler og Tollvesenet i forrige uke. Forhandleren ble dømt til 360 000 i bøter og straffeavgift!

Det er Dagbladet.no som gjengir dommen der det fremkommer at TJ Auto ved Tony Andre og Ted Johansen er dømt til å betale 60 000 i bøter og 300 000 i straffeavgift etter at de ble stoppa i en toll-kontroll i fjor med en Lamborghini Avantador Roadster på slep. Problemet til brødrene var at de hadde passert grensa inn til Norge over den gamle Svinesundsbroa der det ikke er tollkontor lenger, og de hadde dermed ikke gyldige innførselspapirer når de ble stoppa i kontrollen. Det er grunn til å tro at det er den høye avgiften på denne bilen som har gjort at straffeavgiften er satt så høyt som den er.

TJ Auto anker dommen og peker på at det nylig er avsagt en dom i lagmanssretten der det fremkommer at hvis man ikke forsøker å unndra avgifter bevisst så skal man heller ikke anmeldes.