Registreringer i 2019

Antallet nye biler som ble registret første gang i Norge i 2019 endte på 142 381. 15 462 biler ble bruktimportert.

 

Antall førstegangsregistrerte nye personbiler i 2019 ble 142 381. Det er en nedgang på 3,8% fra samme periode i 2018.

Det ble bruktimportert 15 462 biler i 2019, noe som er 27,7 % lavere enn samme periode i 2018.

For utfyllende informasjon om i 2019 kan man lese denne artikkelen.

Fordelingen mellom de ulike drivstoffene fordeler seg slik, med tall fra 2018 i parantes:

- Diesel: 16 % (17,7%)
- Bensin: 15,7% (22.0%)
- Hybrid: 25,9% (29 %)
- Nullutslipp: 42,4% (31,2%)

Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken