Nye satser for bruksfradrag

2010 BMW M3 er blant bilene som får en markant nedgang i avgifter.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 er det vedtatt nye satser for bruksfradrag til engangsavgiften. Endringene gjelder for biler mellom 5 og 18 år.

 

De nye satsene er som følger:

 Alder Nåværende sats Ny sats
1 mnd  2% 2%
2 mnd 4% 4%
3 mnd 6% 6%
4 mnd 8% 8%
5 mnd 10% 10%
6 mnd 12% 12%
7 mnd 14% 14%
8 mnd 16% 16%
9 mnd 18% 18%
10 mnd 17% 17%
11 mnd 18% 18%
1 år 19% 19%
1 år og 2 mnd 20% 20%
1 år og 4 mnd 21% 21%
1 år og 6 mnd 22% 22%
1 år og 8 mnd 23% 23%
1 år og 10 mnd 24% 24%
2 år 26% 26%
2 år og 6 mnd 30% 30%
3 år 33% 33%
3 år og 6 mnd 37% 37%
4 år 40% 40%
4 år og 6 mnd 44% 44%
5 år 47% 50%
5 år og 6 mnd 51% 54%
6 år 55% 58%
6 år og 6 mnd 59 62%
7 år 62% 66%
7 år og 6 mnd 66% 70%
8 år 69% 74%
8 år og 6 mnd 73% 78%
9 år 76% 82%
10 år 78% 90%
11 år 80% 91%
12 år 82% 92%
13 år 84% 93%
14 år 86% 94%
15 år 88% 95%
16 år 89% 90%
18 år 90% 98%

 

Som man ser av tabellen er den største forskjellen på biler som er ti år gamle. Der får man med ny tabell hele 12% høyre bruksfradrag enn i dag. Også biler mellom 11 og 18 år får en markant økning i fradrag, og spesielt biler med høye avgifter vil være de som får størst utslag. Noen eksempel finner man i denne artikkelen fra bilbransje24.no!

Endringene vil tre i kraft 01.07.2020.